Emporter/Take away menu

UME 14.OO€

10 MAKI ET 4 NIGIRI

 

TAKE 17.00€

12 NIGIRI

MATSU 40 €

30 PIECES

AYAME 50 €

40PIECES


Uramaki saumon avocat

8 pièces

7.80€

 

Uramaki thon avocat,

8 pièces 

7.80€

 

Uramaki saumon spcial

 8 pièces

 Concombre/ Cucumber, saumon/salmon 

8.50€

 

Saumon Fromge

 8 pièces

8.00 €

 


Califonia originale

8 pièces

Surimi, Avocat/Avocado, Tobikko
8.5O€

 

Spicy tuna/hon/Tuna,

8 pièces Cocombre/Cucumber, Avocat/Avocado, Sésame

7.80€

 

Vegetariane

 8 pièces

Avocat/Avocado, Concombre/ Cucumber, Carotte/Carrot, Sésame.

7.50€

 

Saumon Fromge

 8 pièces

8.00 €